Curieuzeneuzen citizen-scienceproject

Ik leverde visuele ondersteuning voor het citizen-scienceproject Curieuzeneuzen, een luchtkwaliteitsonderzoek op grote schaal, uitgevoerd door 2000 deelnemers in de stad Antwerpen. Tijdens het project werd stikstofdioxidevervuiling gesampled met behulp van Palmes diffusiebuisjes.

  • Grafisch ontwerp
  • Cartografie
  • Handleiding en aanverwante materialen
  • Live tekenen van weetjes die uit het onderzoek naar voren kwamen op het Ringlandfestival

Algemeen winnaar van de Jaarprijzen wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Date

augustus 3, 2016